Giấc Mơ Bình Yên

Tác giả:

Giấc Mơ Bình Yên

 Nguyễn Thu


Từ trong đêm hoang vắng tìm về
Giấc mơ bình yên ngày xưa còn đâu
Về đây mang thân lắm bụi trần
Ngõ sâu buồn tênh lạnh căm đời tôi
Trên lối đi trắng chôn đấu cay đắng
Cho tiếng yêu mãi xa vắng
Vì khi lỡ mang đời người gian dối

ĐK:

Cúi xuống để thấy vết đau còn chưa mờ
Cúi xuống để thấy bước chân tàn mau
Cúi xuống mới thấy kiếp sau còn nhau
Dòng nước mắt đó vẫn mãi trôi về đâu ?
Biển hay vực sâu……


 

Thảo luận cho bài: "Giấc Mơ Bình Yên"