Giấc mơ công ty riêng

Tác giả:

Được gọi là “giám đốc”
Nghĩ cũng hách xì xằng
Đặt bút ký cái rẹt
“Lính bắt đầu lănbg xăng”

Tuổi trẻ sớm lập nghiệp
Thường “bạo phát bạo tàn”
Hèn chi nhiều giám đốc
Chưa phát đã… bạo gan!

Thảo luận cho bài: "Giấc mơ công ty riêng"