Giấc Mơ Thường

Tác giả:

Giấc Mơ Thường

 Phạm Anh Dũng


thơ Hoàng Xuân Sơn


Trình bày:
Nguyễn Minh Châu

Tôi trở về chiều nay xóm vắng
Má đời xưa vẫn đứng trong chiều
Bầy vịt nhỏ kêu khi chiều xuống
Giậu hoa vàng vẫn đẹp phiêu phiêu

Tôi trở về chiều ba bốn bận
Giấc mơ thường chỉ có bấy nhiêu
Tôi ướm hỏi bạn đường xa xứ
Lòng tha hương vẫn nhớ chiều chiều

Con trăng cũ tự hồi đi
Cây hững hờ chẳng buồn reo
Má đời xưa mắt còn dấu lệ
Đứa con hư đã thất lạc bao chiều

Tôi trở về chiều hôm đổ bóng
Tôi đổ dài trên những thân yêu
Má đời xưa không còn đứng ngóng
Cánh hoa xưa tàn rũ trong chiều

 

Thảo luận cho bài: "Giấc Mơ Thường"