Giấc Ngủ Nghìn Thu

Tác giả:

Nhớ chiều mưa ấy trên đỉnh núi
Trông xa lùi mấy dãy Trường Sơn

Chợt thấy nhớ mây vờn dốc nhỏ

Của Sơn lâm mời bỏ bước vào

Sao bỗng thương cho rừng đất Việt

Có thời gian biền biệt bóng người

Trong thời chinh chiến xa xôi ấy

Đã để hồn cưỡi hạc theo mây

Những tầng mây mang đầy nhung nhớ

Có hay chăng vỡ giấc nghìn năm

Anh ngã xuống khi vừa đôi tám

Mộ anh kia giữa đám cỏ lau

Trong hoang tịch nhiều năm yên ngủ

Một giấc Thu ru đủ trăm năm

Lá cỏ Tranh nằm lưng ướt rát

Nát cõi lòng kẻ mới trở về

Ta trở về sau cơn mê ngủ

Viết đôi lời cho đủ tình anh

Giấc mộng non sông thành sự thật

Hãy ngủ yên lòng một giấc Thu .

Đông Hòa

Thảo luận cho bài: "Giấc Ngủ Nghìn Thu"