Giấc Phù Du (đợi Chờ)

Tác giả:

Giấc Phù Du (đợi Chờ)

 Hà Dũng


Bóng ai thức bên phố buồn gầy như bóng trăng.
Nỗi nhớ làn hy vọng.
Nước trăng bạc tóc em.
Đêm lui vào ngõ vắng khuya khoắt nỗi đợi chờ.
Tiếng chuông buồn hiu hắt gọi ai lạc tiếng rung.
Em đợi ai một mình em.
Chốn hoang sơ như loài hoang dã.
Giấc phù du chết bình yên.
Kỷ niệm về đưa tang. 

 

Thảo luận cho bài: "Giấc Phù Du (đợi Chờ)"