Giấc Xưa

Tác giả:

người có đến
tiếng cười
lao xao lá
dưới tàng cây
ta lặng đếm bước người
nắng đầu xuân
soi dấu tình
đến lạ
nhẹ trên tay
duyên dáng khẽ : năm…mười…

tháng ba về
mùa xuân vời lên mắt
đọng giữa môi
khơi lại đóm lửa hồng
còn thấy nhau
sợi tóc bay
buồn nhắc
kiệt sức ta
một sợi rối…đan vòng

đầu con gió
hồn căng ta mỏi cánh
gọi tên người
mây ngưng tím
trùng âm
khúc nhạc đời
không êm lời kinh thánh
lạc nhau rồi
tình trơ đá
u trầm

người có đến
trong ta
người có đến
nụ tầm xuân
mầm trổ đóa giao mùa
dáng hoa ơi !
lụa là thơm nắng mới
từ trong ta
mộng hoá
một giấc xưa …

Yên Chi

Thảo luận cho bài: "Giấc Xưa"