Giai điệu lạc quan

Tác giả:

Ta phải sống như là không thể chết
Trái tim yêu như chưa bị bạc tình
Dòng thơ viết âm thầm trong bóng tối
Mỗi đêm trường toé loé một bình minh

Ta phải sống như là không thể chết
Mắt lơ mơ như chưa lúc nào nghèo
Và đứng hát nghiêm trang bên miệng vực
Mái tóc xoà hứng hết gió gieo neo

Ta phải sống như là không thể chết
Cốc rượu kia ngỡ uống được đời đời
Ta sẽ về cho dù không ai đợi
Ngôi sao rơi ngược lại phía chân trời

Ta phải sống như là không thể chết!
Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Giai điệu lạc quan"