Giai Điệu Mưa

Tác giả:

Chuông vẫn rung với nhịp tim rung

Em nghe hờ hững, lúc em không
Bao lời sông biển còn chưa ngỏ
Vẫn ở lòng đây chút bận lòng

Hạt nhớ, hạt thương đầy thêm đầy
Ta trong đáy giếng đợi bao ngày
Mưa em tẩm đẫm mùa khô nẻ
Mưa nồng nàn giai điệu ngất ngây

Ngoan rồi em, từ lúc có em
Cái tâm ta nhiều lúc như thiền
Nhưng hồn mê đắm còn dao động
Nhớ gì đâu những vạt mưa nghiêng.

Thảo luận cho bài: "Giai Điệu Mưa"