Giải quyết những xung khắc tiền bạc trong quan hệ vợ chồng và trong cuộc sống

Tác giả:

Giải quyết những xung khắc tiền bạc trong quan hệ vợ chồng và trong cuộc sống

Giải quyết những xung khắc tiền bạc trong quan hệ vợ chồng và trong cuộc sống có thể giúp thay đổi những giả thuyết vô thức và những niềm tin hạn hẹp. Khi chúng ta phân tích các tính cách của chúng ta về tiền bạc dưới dạng các giả thuyết này, chúng ta giảm xu hướng trách cứ và tǎng khả nǎng hiểu người bạn đời hay đối tác.
2388_p7813
Qua việc hiểu tính cách tiền sử về tiền bạc của người ấy, chúng ta còn thôi không trách cứ mình vì những méo mó và những giới hạn của chúng ta theo lĩnh vực bị ảnh hưởng về mặt tình cảm.
Chúng ta nhìn người khác rõ hơn. còn nếu không, chúng ta khó lòng được thanh thản trong quan hệ vợ chồng cũng như trong các quan hệ xã hội

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Olivia Mellan
  • Người dịch: Lưu Vǎn Hy
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 114.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 2002
  • Số trang: 140

Thảo luận cho bài: "Giải quyết những xung khắc tiền bạc trong quan hệ vợ chồng và trong cuộc sống"