Giận

Tác giả:

Giận em chẳng nói yêu anh

Không,
không,
không mãi
tuổi xanh bay vèo
Bạc đầu ngồi ngắm trăng treo
Ước gì ngày ấy em theo cùng chàng 

Thảo luận cho bài: "Giận"