Giận Anh

Tác giả:

Em giận anh một chút xíu trong lòng

Nhưng chưa đủ để nói lời “thấy …ghét !”
Và như thế, mãi trăm lần vẫn thế
Em giận anh một chút xíu … trong lòng .

Thảo luận cho bài: "Giận Anh"