Giận Người Mắt Xếch

Tác giả:

Giận Người Mắt Xếch

Mai Xuân & Hoàng Hạc


Trời mưa thì mặc trời mưa
Em không có áo thì chừa em ra
Trời hanh thì mặc trời hanh
Em không có nón cũng chừa em ra

Trời cao thì mặc trời cao
Mây đan quấn quít càng làm anh đau
Trời xanh thì mặc trời xanh
Ơi em mắt xếch chẳng cần em đâu

Ta buồn buổi chiều hôm trước
Trăng lên chưa thấy em lại
Trăng tàn tình ta cũng héo
Chao ơi! Nhớ người muôn trùng

Trời mưa thì mặc trời mưa
Em không có áo thì chừa em ra
Tình yêu thì mặc tình yêu
Bao đêm thức trắng chờ người không nguôi
Tình yêu thì mặc tình yêu
Ơi em mắt xếch vẫn đầy trong anh

Đêm về một mình thổn thức
Sao băng, ngỡ mắt em cười
Gió vờn tưởng làn tóc rối
Chao ơi! Nhớ người muôn trùng

Tham khảo: Chép lại từ băng nhạc có tựa đề: “Thuở Làm Thơ Yêu Em” do trung tâm Làng Văn phát hành năm 1993)
Trình bày: Ca Sĩ Hoàng Tâm

 

Thảo luận cho bài: "Giận Người Mắt Xếch"