Giang Đình

Tác giả:

Giang Đình

( Dân Ca )


Đoàn Văn Nghệ TNSVHS Nguồn Sống sưu tập


 

Dân Ca Miền Bắc

Nhịp 2/4

Khách chơi khách tình
dẫu mà sao chẳng này a xuống a chơi
tình tính tinh tình
Chiếc thuyền không đậu bến giang giang đình
Chiếc thuyền không đậu bến giang giang đình…

Dân Ca Việt Nam – Đoàn Nguồn Sống xuất bản – 10/10/1970

 

Thảo luận cho bài: "Giang Đình"