Giang hồ mãn địa nhất ngư ông bài 1

Tác giả:

Núi đó ai đây bể đó ai?
Giang hồ đầy đất một cha chài.
Mênh mông nước bạc trời mù tít,
Đủng đỉnh thuyền câu lão sống dai.
Trước mắt đã làm cơ tạo hoá
Trong tay chi sót ngón cò trai?
Từng phen ghềnh thác, từng giông tố,
Nhắm cuộc năm châu tủm tỉm cười.
(1929)

Đầu đề bài thơ có nghĩa là: Giang hồ khắp chốn một ông chài.

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008

Thảo luận cho bài: "Giang hồ mãn địa nhất ngư ông bài 1"