giang hồ vặt

Tác giả:

hôm nào

cưỡi ngựa xuống non
lần về xóm cũ
nhặt hòn cuội xanh
ném con cá nhỏ dưới ghềnh
hỏi xem có muốn
lênh đênh cùng người.

Thảo luận cho bài: "giang hồ vặt"