Giáng Sinh Của Em

Tác giả:

Em ơi nến rất trắng

Như lòng em đấy thôi
Ngoài trời rơi vội tuyết
Như viết lời chúc em

Giáng sinh đem vui đến
Cho nhà em yên vui
Lùi những ngày Hạnh phúc
Bên Đức Chúa Hài Đồng

Mong ngày đông sẽ đến
Bên Thánh Chúa Phục sinh
Người vừa linh hiển đó
Mang may mắn cho em

Em ơi ! tuyết rất trắng
Như lòng em trắng trong
Lòng như hoa trinh nữ
Trữ giấc mộng sầu đông

Đây một cành Thông nhỏ
Bỏ Tuyết , ánh sao vào
Thêm nào châu , nào thiệp
Tấm thiếp chúc người xa

Mang hoa từ trong Web
Đem đến trước mắt em
Em xem cười thôi nhẹ
Chợt se thắt nhớ người

Người đâu trong ngày vui
Củi thưa nay thành bánh
Chia sẻ cùng anh đây
Mấy nghìn trùng xa cách

Lòng trách nhưng luôn hướng
Đến vườn mộng ngày thơ
Em bên ấy đứng chờ
Mơ duyên hay mơ phận .

Đông Hòa 

Thảo luận cho bài: "Giáng Sinh Của Em"