Giáo Đường Nguyên Tử

Tác giả:

Giáo Đường Nguyên Tử

Quang Thắng


 

 
Thế giới ấm áp vốn dĩ đã treo lửng lơ
Với những hấp dẫn từ cõi giưa âm và dương
Cuộc sống quay mãi cùng những cỗ máy đã rã rời
Tích tắc tích tắc rỗi sẽ mòn mõi theo thời gian

Píp píp píp píp tiếng vọng nghe từ ngục sâu
Có những tiếng hát cao vút lãng quên từ lâu
Cuộc sống quay mãi quay mãi cùng
những lừa dối và ánh mắt thương đau
Giết giết chết chết tôi rồi và sẽ mục nát

Tay trong tay ta đắp xây ngày mai
Lớp lớp lớp ôi biết bao chang trai
Nhiệt tình nhiệt tình cùng nhau chặn đứng
Cấp cứu cấp cứu vết thương bạn ơi!!

Cho tôi tình yêu
CHo em niềm tin
Cho em nagỳ mai
Xin em đừng quên
Đi săn tình yêu
Cho tôi mây bao la

 

Thảo luận cho bài: "Giáo Đường Nguyên Tử"