Giao Khúc Hạ Mơ

Tác giả:

Giao Khúc Hạ Mơ

Em dệt từng áng mây trời
Kết thành tình riêng trầm mặc
Giao mùa cây cỏ xanh tươi
Mầm non rạo rực – ngơ ngác

Em đan giọt mưa đầu mùa
Hòa thành khúc hát hoang sơ
Yên tình bên điệu luân vũ
Ngàn khơi thân ái đợi chờ

“Hạ Mơ” hoà điệu giao khúc
Vì em đã có riêng anh
Hồn em thôi đời du mục
Từ nay xây đắp mộng lành

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Giao Khúc Hạ Mơ"