Giao Thông (*)

Tác giả:

Giao Thông (*)

( thiếu nhi )


 

Trên sân trường, chúng em chơi giao thông
Đi vòng quanh qua ngã tư đường phố
Đèn bật lên, màu đỏ thì em dừng lại
Đèn bật lên, màu xanh em nhanh qua đường

 

Thảo luận cho bài: "Giao Thông (*)"