Giao Thừa

Tác giả:

Nằm nghe trời đất giao thoa

Có ta giữa đất, còn ta giữa trời
Từ ta mang nặng kiếp người
Ngó trăng thiên cổ, xót đời phù sinh!

*Gia Định 1973

Thảo luận cho bài: "Giao Thừa"