Giao-thừa

Tác giả:


Ai ngồi thắp nến chói chang
Thấy trong năm cũ hương tàn lung linh
Nửa đêm Trời đất lặng thinh
Trầm bay thấp thoáng muôn hình bóng xưa
Phút giây cánh mở Giao-thừa
Hồi chuông thiên cổ gọi mùa Xuân lai.

 

Thảo luận cho bài: "Giao-thừa"