Giao thừa

Tác giả:

Tóc anh bạc rồi mắt anh mệt mỏi
Anh nhìn gì mãi trong đêm nay
Chuông trống rộn ràng giao thừa rồi
Anh còn nhìn gì mãi

Một trăm năm nào đến kia
Bầu trời xôn xao nghìn tiếng nói
Bao nhiêu điều lạ chưa ai biết
Bay đầy không gian
Trong sâu thẳm hồn người
Đang hiện ra một thế giới
Nguyên sơ và trong sạch hơn
Như nước như lửa
Nguồn: Sóng reo (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 2001

Thảo luận cho bài: "Giao thừa"