Giáp giang 甲江 • Sông Ghép

Tác giả:

Giáp giang trùng lai lộ,
Tà dương nhất trạo khinh.
Quần âu nhập dạ hắc,
Viễn tụ bán không thanh.
Phong cấp kinh ngư đĩnh,
Sa thâm trệ khách trình.
Lữ hoài vô liểu xứ,
Tận nhật hải đào thanh.

Dịch nghĩa

Đường lại qua sông Ghép lần nữa
Một mái chèo bơi nhẹ dưới bóng tà dương
Càng về tối đàn âu trông thành đen
Những ngọn núi xa xanh ngắt nhô lên lưng trời
Gió giật, thuyền đánh cá khiếp sợ
Cát nhiều làm chậm trễ chuyến hành trình của ta
Điều làm cho khách xa nhà buồn nhất
Là suốt ngày nghe sóng bể gầm

Thảo luận cho bài: "Giáp giang 甲江 • Sông Ghép"