Giấu

Tác giả:

Giấu vào đêm nỗi khát khao

Giấu im trong mắt lời chào chưa sâu
Giấu trong ký ức nát nhàu
Một vành trăng khuyết nhuộm màu thời gian
Giấu vào tim nửa cung đàn
Lỡ làng câu hát phơi vàng thu xưa
Giấu chiều chờ một cơn mưa…
Giấu anh em giấu ban trưa giọng hò
Bến xưa giấu mất con đò
Sang sông giấu nhớ không dò nông sâu
giấu mình, giấu nửa niềm đau…

Thảo luận cho bài: "Giấu"