Gió

Tác giả:

Gió

Nguyễn Chí Hải

Gió … qua …
Gió … lòng ta …
Đời ta cơn gió … qua ….
Biết bao giờ trở lại, biết bao giờ em đến cơn mưa …
Cánh chim chiều theo hướng quê nhà …..
Lòng ta cơn gió … qua ….
Tình ta siêng ru cơn gió sương sớm
Hồn ta siêng ru lang thang bóng mây
Nhớ em gió sớm về, rồi nhớ em bóng tối lạnh
Em quá vô tình….

Tình ai như mơ cơn gió sương sớm
Hồn ai như ru lang thang bóng mây.
Nhó ai gió sớm về, nhớ ai bóng tối lạnh
Ôi gió vô tình làm sao nhớ chim chiều bay về….

Đời ta cơn gió…… qua…..

 

Thảo luận cho bài: "Gió"