Gió

Tác giả:

Gió lộng bốn phương

Giang hồ rượu ngấm
Xa vời bể thẳm
Một kiếp mênh mông
Ba mươi sáu bến bình bồng
Thuyền ơi neo chưa buồn cắm
Mang mang nỗi buồn nghìn dặm 

Thảo luận cho bài: "Gió"