Gió

Tác giả:

Gió

Gió vờn trên gốc rạ
Gió lùa qua khóm tre
Gió băn khoăn hỏi khẽ
Sáo diều sao chẳng nghe ?

Thảo luận cho bài: "Gió"