Gió

Tác giả:

Gió về –
kín cả cung chiều
Bủa vây
ngàn nỗi quạnh hiu cuối trời
Người đi
mộng cũng chơi vơi
Chỉ còn nỗi nhớ
cùng lời gió ru
Hạ từ giã –
sắp sang Thu
Chỉ còn tôi đứng
xa mù
gọi em…

Sông buồn
từ thuở đặt tên
Biết
lòng sâu cạn
mà thêm cát bồi?
Mai sau có lỡ cuộc chơi
Dành cho nhau
một nụ cười
được chăng?
Ngàn năm
mây có hờn trăng?
Kéo chi tối lại
một vành yêu thương
Gió đi qua những con đường
Cuốn theo
nửa giấc miên trường
ngược xuôi

Đình Nguyên

Thảo luận cho bài: "Gió"