Gió đồng

Tác giả:

Chẳng hoa chẳng nụ thì ví như
Em rám nắng hạt thóc được mùa
Chất gạo chất thịt da con gái
Trong ngần câu quan họ ngày xưa

Thuở trắng đường mưa không ướt tóc
Nào phải yêu nhau là lấy nhau
Cái khoảng cách chỉ bằng sợi tóc
Lá cỏ mềm sương cứa cũng đau

Câu hát trên môi rụng xuống lòng
Khoảng mất sẽ đầy được sẽ không
Mùa xa như thế còn ram ráp
Nhói một làn thơm ngạt gió đồng
Nguồn: Đôi mươi quan họ (thơ), Anh Vũ, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Gió đồng"