Gió linh cảm

Tác giả:

Thôi đành tạm biệt ta đi
Xác thân cát bụi từ khi lọt lòng

Một vai lệch trĩu long đong
Mở hai con mắt mà mong một người

Rồi người ấy cũng xa rồi
Cuốn theo chiều gió một thời tóc xanh

Hồn bay như lá sao đành
Mây về nổi bão trên cành mộng mơ

Biết nhau như sự tình cờ
Tóc mai linh cảm bài thơ cuối cùng

Đi đêm đi hết mịt mùng
Gót xưa còn tím vết bầm hiểm nguy

Bây giờ gió cuốn bay đi
Kiếp sau hò hẹn
Từ khi
Chào đời…

Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Gió linh cảm"