Gió lộng cờ đào

Tác giả:

Gió lộng cờ đào – Tái bản 2002

Về lịch sử Tây Sơn trước đây đã có nhiều sách khảo cứu, sưu tập, bình luận và gần đây các sách biên khảo cũng nhiều, nhưng yêu cầu phổ biến trong dân gian vẫn còn ít.
Làm thế nào để có được bộ sách dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ phổ biến trong dân gian, không xa rời chính sử, gắn chặt với dân gian một sự nghiệp anh hùng dân tộc của thời tây Sơn, một sự nghiệp đáng tự hào trong lịch sử Việt Nam.
1304_p5806
Bộ truyện Gió lộng cờ đào của Mộng Bình Sơn, người Bình Định, nơi phát tích của Tây Sơn có một ước vọng muốn đáp ứng được yêu cầu đó.
Vì vậy bộ truyện Gió lộng cờ đào tuy là loại dã sử nhưng không xa rời chính sử, một bộ truyện được sắp xếp mạch lạc để diễn tả và tổng hợp đầy đủ về các mặt quân sự, kinh tế, vǎn hoá, xã hội… của phong trào.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Mộng Bình Sơn
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 427.00 gam
  • Kích thước: 14,5 x 20,5 cm
  • Ngày phát hành: 2002
  • Số trang: 462

Thảo luận cho bài: "Gió lộng cờ đào"