Gió lông ngỗng

Tác giả:

Lông ngỗng trải bờ lau
Sông Cầu xuôi bến Hát
Rập rềnh Mộ Dạ chiếu tân hôn

Chuỗi ngọc trai ai gửi lễ mừng
Vỏ ốc đổ bờ ao sờ sẫm tối

Bè lông ngỗng ngược sông Hồng mưa lũ
Cổ Loa cú rúc chòi canh
Giếng ngọc ễnh ương quát đêm tiền sử
I…i…m…m
Ứ…!
I…i…m…m
Ứ…!
Mất rồi
Mười bảy mười ba

An Dương Vương ôi
Bọt bể bồ hòn
Nguồn:
– Hoàng Cầm – Tác phẩm – Thơ, NXB Hội nhà văn & Trung tâm Văn hoá và Ngôn ngữ Đông Tây, 2002
– Hoàng Cầm, Về Kinh Bắc, NXB Văn học, 1994

Thảo luận cho bài: "Gió lông ngỗng"