Gió Mát Trăng Thanh

Tác giả:

Gió Mát Trăng Thanh

( Dân Ca )


Gió mát trăng thanh
Cái đêm hôm rằm, cô nàng ơi gió mát cùng là trăng thanh
Đào tiên chuốc rượu
Thơ thẩn ngâm nga
Cái lúc vui chơi bày ra chén rượu cuộc cờ
Chén rượu cuộc cờ trong lúc vui chơi
Chén rượu cuộc cờ
Sớm trông hoa nở
Tối chờ trăng lên
Cái đêm hôm rằm, cô nàng ơi gió mát cùng là trăng thanh
Bỗng đâu có khách bên đình sang chơi
Gặp nhau đây ta xin hỏi một đôi điều..

 

Thảo luận cho bài: "Gió Mát Trăng Thanh"