Gió Núi

Tác giả:

Gió Núi

Văn Cao


 

Gió núi qua mái lều vi vu
Vừng trăng xế lu
Phía cách xa núi mờ ánh sáng
Lời ca hát rằng:
Cùng ngồi lại đây
Ta chờ hơi gió
Là tiếng hát phất phơ từ đâu ?
Từ đồi cao tới nơi rừng sâu
Rừng cây với núi vấn vương máu hồng
Ngàn đời về xưa
Muôn quân thương tiếc
Bao nhiêu thây chết nơi đây
Ngàn đời về sau
Nấu nung máu hờn !

Sau đây là version bài Gió Núi do nhạc sĩ Phạm Duy “sưu tầm và chỉnh đốn” (theo bài viết Phạm Duy Nói Về Văn Cao do Phạm Duy viết ngày 5 tháng 10, 2007 và đăng ở web site Nhịp Cầu Thế Giới OnLine):

Gió Núi

Gió núi qua mái lều vi vu
Vừng trăng xế lu
Phía cách xa núi mờ ánh trăng
Lời ca hát rằng:
Cùng ngồi lại đây
Ta chờ hơi gió
Là tiếng hát phất phơ từ đâu ?
Từ đồi cao tới nơi rừng sâu
Rừng cây với núi vấn vương máu hồng
Ngàn đời về xưa
Ngàn đời về xưa
Muôn quân thương tiếc
Muôn quân thương tiếc
Bao nhiêu thây chết nơi đây
Ngàn đời về sau
Ngàn đời về sau
Ầm vang gió núi
Ầm vang gió núi
Nấu nung máu hờn !

 

Thảo luận cho bài: "Gió Núi"