Gió Thu

Tác giả:

Trận gió thu phong rụng lá vàng,

Lá rơi hàng xóm lá bay sang.
Vàng bay mấy lá năm ggià nửa,
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng.

Trận gió thu phong rụng lá hồng,
Lá bay tường bắc lá sang đông.
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không.

Thảo luận cho bài: "Gió Thu"