Gió Thu

Tác giả:

Làn gió Thu vàng

Mơn lá cây
Chiều nghiêng
Nắng sợi
Nỗi u hoài
Đầy rơi sân lặng
Không người nhặt
Hỏi lá …
Cây tàn lụn vì ai ?

Làn gió Thu về
Ngát gió mưa
Lạnh buốt hồn
Trong mộng diễm xưa
Đìu hiu lá rụng
Vàng tan tác
Chở nỗi sầu
Man mác sầu đưa

Làn gió Thu chiều
Mưa bốn phương
Ôi ! dòng nước mắt
Khóc quê hương
Lệ rơi từng hạt
Tràn trên gối
Trời đất buồn đau
Nỗi đoạn trường !

Làn gió Thu hồng
Mang sắc hương
Liễu xanh, Phượng đỏ
Nét vô thường
Thế sao …
Mây tóc
Trời sương tuyết
Lạc dấu chân đời
Lạ bến thương …

Phan Cát Linh & Trần Thế Phong

Thảo luận cho bài: "Gió Thu"