Giờ Tôi Đã Biết

Tác giả:

Giờ Tôi Đã Biết

Ngọc Sơn (trẻ)


 

Mấy ai học chữ ngờ giờ đành tay trắng
Tình yêu cũng tan tành theo giấc mộng
Nào ai biết trước ngày mai ra sao
Nào ai biết nhân tình giờ thay đổi lòng ??

Thế nên tôi cố tìm một đường đi mới
Tìm quên hết nỗi buồn bao tháng ngày
Giờ cuối cố dấu lệ rơi trong tim
Nhìn em đó trong lòng bao xót xa

ĐK:
Giờ em nơi đây mắt lệ nhìn tôi ra đi
Hành trang đơn sơ nhưng lòng nặng trĩu thương đau
Này em yêu ơi em nào có hay chăng lòng tôi … wớ wờ wơ wớ…..

Giờ tôi đã biết không đem hạnh phúc cho em
Giờ tôi đã biết em mơ cuộc sống cao sang
Giờ tôi đã biết em ơi, giờ tôi đã biết em ơi
Giờ tôi đã biết ân tình vỡ đôi
Giờ tôi đã biết …. em là thế thôi !

 


 

Thảo luận cho bài: "Giờ Tôi Đã Biết"