GIÓ

Tác giả:

Bỗng dưng làm khách lạ quê

nhìn sông khoác gió đi về lao xao
dòng Hương sóng vỗ rạt rào
bấp bênh tự một thuở nào xa xôi
nắng gieo nỗi nhớ bên trời
gió miên man lộng trải lời năm xưa
bỗng dưng muốn được vui đùa
trôi theo nhịp sóng về đưa cuối dòng
vội vàng theo điệu buồn sông
thoảng lời ru mẹ từ trong dịu dàng
thả hồn theo gió đi hoang
lắng nghe ngọn nước trên ngàn về xuội
(trong tập LỜI RU ĐỜI)

Thảo luận cho bài: "GIÓ"