Giời Ơi Là Chồng

Tác giả:

Giời Ơi Là Chồng

Hà Lan Phương


Thơ Niệm Nhiên – Hà Lan Phương


Í.. a .. ông chồng
là chồng .. giời .. ơi …

Chồng O làm sao rứa mà O than dữ vậy?

giời ơi .. í .. a .. ông chồng
chồng em bản tính thong dong là tài
cà phê thuốc lá liền tay
chiều chiều rượu uống lai rai giải sầu

Rứa thì tiền đâu mà O còn để đi shopping ?

… Còn nữa chị ơi ..

đi làm lương tháng gối đầu
chạy tiền mua gạo, mua rau xoay vòng
xưa em như cánh hoa hồng
giờ em buôn tảo bán tần nuôi con

Nếu rứa thì bỏ y cho rồi ở chi cho khổ nì !

giời ơi .. ông Tơ .. í … a… tơ hồng
ông se chi sợi chỉ lòng rối bung
bà Nguyệt bà có thấu chăng
phải chi duyên lỡ muôn trùng nhớ nhau
phải chi tình ấy chiêm bao

Rứa O có còn yêu chồng O không?

tim còn giữ chút ngọt ngào thương mong

giời ơi! ai muốn có chồng
là can đảm nhận mang gông suốt đời ..

rứa chồng O nghe rồi có nói sao không ?

chồng nghe … chồng nói
“em ơi, không gông em sẽ đơn côi than buồn”
gật gù em nói giọng suông
“lỡ rồi .. chọn khổ .. hơn buồn lẻ loi .. ”

Thảo luận cho bài: "Giời Ơi Là Chồng"