Giọng Bắc Kỳ Em

Tác giả:

Đêm đông trời lạnh từng cơn

Giọng em nghe ấm còn hơn trùm mền

Anh từng vổ ngực xưng tên

Yêu em lòng cũng hoá mềm trở ra

Đường phone dài tuốt bên Nga

Anh có cảm giác như là sát bên

Giọng Bắc kỳ giống  mũi tên

Bắn xuyên trái đất qua bên Mỹ này

Sương rơi từng hạt bên ngoài

Đâu đây đất cũng hùa theo trở mình

Trăng nằm trên mái , lưng cong

Giữa đông trổ nụ tầm xuân xanh lè

Anh cầm hơi thở nín khe

Nụ trong năm ngón tay, xoè nỡ ra

Có chi cục cựa như là

Trăng đang xẻ thịt banh da đất trời

12/05

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Giọng Bắc Kỳ Em"