Giòng Sông…

Tác giả:

Có đôi khi mơ làm giòng sông

Hứa đưa người cùng xuôi ra Biển
Quay lưng nhả nỗi buồn mênh mông
Nhạt môi cười chìa lời đưa tiễn

Lăn dốc mơ rướn mình cơn sóng
Va mảnh tình hóa đá trăm năm
Tấu khúc xưa trở mình nghe ngóng
Ru mùa thu lót lá người nằm

Gỡ tóc rối quấn êm giòng chảy
Đưa người về duyên áo tạ ơn
Tình lững lơ ngỡ ngàng _ chấm, phẩy !?
Hạnh phúc còn hơi thở da thơm

Nhưng…
…Giòng sông chưa một lần dậy sóng
Lắng điệu buồn trầm mãi nhánh xưa…

Yên Chi

Thảo luận cho bài: "Giòng Sông…"