Giọt Buồn

Tác giả:

khi không rồi những giọt buồn

rớt vào khóe mắt sầu luôn một ngày

để rồi như có hôm nay

tiếng cười tiếng nói ai hay nơi này

tình ơi em đợi bàn tay

bỏ sầu giắt muộn, phương này nắng rơi

Trần Thị Hà Thân

(trích Hợp Lưu số 83)

Thảo luận cho bài: "Giọt Buồn"