giọt café

Tác giả:

những giọt café giọt đê mê

quyện theo điệu nhạc hồn lê thê
hoà với làn mưa trên phố vắng
lữ khách ngôì mãi chẳng muốn về

mỗi giọt café mỗi giọt tình
giưã ngày mưa buị thoảng bóng hình
chập chờn, phôi pha mờ hư ảo
ngườì tận nơi đâu có nhớ gì ?

Không là thi sĩ mà “nói” lời thi sĩ, cám ơn người phương xa!

Thảo luận cho bài: "giọt café"