Giọt Đời

Tác giả:

Giọt Đời

Đỗ Quân


thơ Mạc Phương Đình


Trình bày:
Miên Thụy

 

Thảo luận cho bài: "Giọt Đời"