Giọt lệ sao ngưu

Tác giả:

Búa nện vang vang lò sát sinh;
Lắng tai, mừng tủi, trâu nghiêng mình.
Quê trời sấm gọi ta về hẳn?
Lệ rỏ, ngôi xưa vụt hiện hình.
(7/1/1969)

Thảo luận cho bài: "Giọt lệ sao ngưu"