Giọt Lệ

Tác giả:

Tôi trôi giữa một con đường trắng
Hai hàng thông trắng đứng hôn nhau
Dẫy núi bạc đầu ôm mặt khóc
Giọt lệ thủy tinh cắt nỗi sầu

Thảo luận cho bài: "Giọt Lệ"