Giọt mực mùa hè

Tác giả:

Chắc chắn hồn anh toàn mực tím

bé không tin chấm thử vài lần
một là được thầy cho mười điểm
hai là tim bé bị … bâng khuâng

Anh làm thơ toàn bằng viết bic
làm quen chưa biết viết bằng gì
sực nhớ ngày xưa còn lọ mực
sân trường tím đẫm một cây si

Bài hát nào “sợi thương sợi nhớ”
còn thơ anh “giọt nhớ giọt thương”
một hôm anh biến thành quyển vở
tình nguyện yêu giọt mực tím đang buồn

Thảo luận cho bài: "Giọt mực mùa hè"