Giọt Nắng Bên Thềm

Tác giả:

Một ngày đầu mới chớm,
Nỗi sầu cõng trên vai,
Vị đắng trên đầu lưỡi,
Vị ngọt trên môi ai…

Thì cứ vùi sâu đôi mắt sầu,
Trong lòng tê điếng, lặng nhớ nhau…
Hỏi sao con tạo xoay vần mãỉ
Trùng trùng duyên khởi hạt thương đau…

Người đi,
Xa lắm…
Người đi mãi,
Em về ngơ ngác giữa quạnh hiu,
Ngoài kia…
Con phố vương kỷ niệm..
Giọt nắng bên thềm như khóc theo…

Thảo luận cho bài: "Giọt Nắng Bên Thềm"