Giọt nến hồng

Tác giả:

Giọt nến hồng gieo xuống án thư,
Ngoài nhà tiếng khách mỗi dần thưa.
Dì hai khẽ ghé tai em dặn:
“Như thế… từ nay… cháu nhớ chưa?”

Chiều ấy dì hai đã trở về,
Mình em ở lại với buồng the.
Buồng the chăn chiếu nguyên mùi mới,
Đốt nến hồng lên lại tắt đi.

Ái chà! gió lạnh! gớm mùa đông…!
Lặng yên níu áo dì hai lại,
Ngủ nốt đêm nay có được không?

Thảo luận cho bài: "Giọt nến hồng"