Giọt Nến Hồng

Tác giả:

Giọt rơi…từng giọt rơi

Giọt gõ nhịp tim người
Giọt nhòe vào đêm tối
Thắp nỗi nhớ đầy vơi

Giọt nến nào lầm lỗi
Mà nhỏ lệ không nguôi
Vắt thân thành máu đỏ
Soi ánh sáng cho người

Ngày ấy đã xa rồi
Tình rơi không bến bãi
Giọt nến hồng thơ dại
Như giọt tình buông lơi.

H D

Thảo luận cho bài: "Giọt Nến Hồng"